The Matrix posters, Refleksjon.

FORKLARING

Jeg skal lage tre plakater for filmene “The Matrix “. Jeg har valgt å lage plakatene kun bestående av grafikk, laget i illustrator.

INSPIRASJON

MED: (HØY) “Du har planlagt plakaten din og viser til dette (blogg). Du benytter deg av inspirasjon og har tenkt i gjennom hva du ønsker å formidle. Du har laget thumbnails, grovskisser og arbeidsskisser. “

Jeg tar stor inspirasjon fra disse bildene!

Her er sluttproduktet/ene. 

uMatrix poster 1

Brillene til Morpheus(som du er nå kjent med etter den første filmen) og har en stor rolle i filmen. Etterfølgt av en bra quote.

Matrix Poster 2

Sentinels(robotene) du nå er kjent med etter den andre filmen. Og har en stor rolle i den siste filmen. De røde lysene skal forestille sentinel øyne i mørket. Vi kan se svakt robothentene dens rundt.

Matrix poster 3

Prosessen.

Tankekart med ideer rundt the matrix og konseptet, brainstorm på hvordan å lage dette.

17821473_1151078928347648_1509127048_n

Thumbnails(fyrstikkeskisser), Grovskisser(nederst)

17807092_1151079018347639_2116142363_n

Arbeidsskisser ( ble noe endret på sluttproduktet, se overnfor).

17820837_1151079128347628_481738419_n

Screenshot fra prosessen i illustrator.

Capture

Forklaring

MED: (HØY)”Jeg kjenner godt til  komposisjons- prinsippene og viser hvordan jeg har brukt disse aktivt i eget medieprodukt, samtidig som jeg drøfter det helhetlige”
MEP (HØY) “Jeg bruker fagbegrep i alle sammenhenger der det er naturlig og jeg viser forståelse for hva de betyr”

Matrix poster 1

ANOMALI: noen som gjør noe uteom det vanlige. Bryter normene. (dette gjør de i filmen for å redde verden mens de andre ser på alt skje.) Her ser vi en illustrasjon på kodene i filmene. Den grå streken som skiller seg ut er hovedkarakteren “Neo” som er glitchen i koden. Men de fleste foreblir i den “vanlige” verden de kaller “The Matrix”.

Den første plakaten(Jeg har valgt å gå innpå går ut ifra dette konseptet.

KEBB:

Konstrast:

Kontrast er ulikheter, noe som skiller seg fra noe.

Fargekontrast: De to fargene består av en type svart og en type hvit. Dette kalles fargekontrast.  Dette er den størst mulige konstrasten(lys mørk kontrast). Dette skaper stor leselighet, på det jeg vil skal bli lest lett.

Dette ser vi ved: skuespillerne øverst og “OUT NOW” under. Strekene i midten og bakgrunnen. “The Matrix” og underteksten. 

Størrelseskontrast: Det jeg vil skal leses først, er skrevet større. Ilikhet med fargekontrast, velger jeg  rekkefølge på noe som skal leses eller noe skal bli sett. Jeg ønsker at teksten “The Matrix” skal leses før “By the wachowski brothers” eller andre credits, derfor setter jeg teksen større. Noen elementer er mindre enn de andre. Undertekstelementene er mindre fordi den informasjonen betyr minst til plakatens oppmerksomhet.

Dette ser vi ved: Skuespiller navn(eks Keanu lite og etternavn Reeves større). “OUT NOW” og skuespillerne. Strekene og resten. “The Matrix” og teksten under. 

Bevegelseskontrast:  Noe som peker en retning alt annet ikke gjør, for eksempel. I min plakat er strekene i midten ikke på linje imotsetning til alt annet. Dette skaper blikkfang og spenning i plakaten(dynamikk). Dette kan også kalles mengdekontrast, der strekene er flere enn alt annet.

Dette ser vi ved:  i midten med strekene. 

Skriftkontrast:  Eneste teksten som skiller seg helt ut er credits teksten. Som er laget for dette. Tett informasjon, og lett oversett. Utenom dette er de andre fontene den samme, men ved brukt av størrelse/farge kontrast skiller dem.

Dette ser vi ved: nederst ved credits. 

Enhet:

Er elementer som går igjen for å skape en helhet i plakaten. Sette det sammen some en. slik at de henger sammen som en enhet, med elementer og farger Alle elementene gir samlet en helhet/samhørighet.

Dette ser vi ved: “OUT NOW” har samme farge og går derfor “igjen” med teksten “The Matrix”. Den grå streken i midten er enhetlig med teksten øverst og teksten nederst. De hvite strekene går også igjen.

Balanse:

Balanse mellom bevegelse, kontraster og farger, Følelsesmessig balanse. Det meste er midtstilt og sentrert( symmetrisk). Dette skaper en viss rolighet og kontroll i plakaten. Mengden elementer er fordelt omtrent gjevt. Med en noelunde tyngre trykk nederst på plakaten, grunnet credits og overskrift. Dette hjelper seeren å lese nedover mot overskriften og leder da blikket.

Bevegelse:

Hvor blikker leder deg gjennom bilde. Eller hva som beveger seg. Slik jeg nevte i forrige paragraf ledes blikket ned mot overskriften. Dette gjør vi også på grunn av hvordan vi leser i en vestlig verden, høyre og ned. Det største elementet med god kontrast er strekene i midten. De skaper derfor mest blikkfang, hvor leseren begynner med blikket. I tillegg er strekene ikke rette(ender ikke likt) og vil derfor underbevisst prøve å rette opp i filmen. Dette gjør oss nysgjerring, en annen grunn til at dette er blikkfanget. Så videre går blikket til enten “OUT NOW” eller “THE MATRIX” overskriften. Til slutt mindre elementer som vi har nedtonet med kontrast arbeid, som ressigør, skuespillere etc.

Fonten: HELVETICA

En stilren, minimalistisk, simpel men effektiv grotesk sans-serif font. Jeg har valgt denne fonter utover det meste i plakaten av flere grunner. For det første skal den være noelunde seriøs. I tillegg må den være minimal og uten mange forstyrrelser. Dette var stilen jeg gikk for på plakatene. Mange av elementene du ser har samme stil og henger sammen med Helvetica fonter som er brukt. Dette gjør den også enhetlig på dette punktet.

 

Programmet og filformater

MEP (HØY) “Jeg viser stor kompetanse innen hvordan man bruker filformater, oppløsning og komprimering tilpasset ulike medier. Jeg forklarer forskjellen mellom vektor- og bitmap-grafikk og drøfter hvorfor jeg har foretatt de valgene jeg har gjort i forhold til eget medieprodukt”

Jeg brukte illustrator for å enkelt oppnå vector grafikk ( uten piksler, kan strekkes). Alle plakatene besto kun av grafikk, derfor passet dette best. Illustrator er laget for grafikk(helst2d).

Har lagret som High Quality Print PDF print. Mest mulig lossless. Og minst mulig komprimert. Dette er en standard, og kan vises for de fleste.

Advertisements

Bokproduksjon – Refleksjon(oppdatert fredag)

 

versjon 1 (denne skal jeg skrive om)

ferdig cover ver1.jpg

Versjon 2

ferdig cover ver 2.jpg

 

MEK:

“Jeg gjør en enkel analyse av produktet mitt ved hjelp av en utvidet kommunikasjonsmodell.
Jeg har valgt en bevisst strategi og begrunner og reflekterer over hvorfor mitt produkt når fram til en spesifikk målgruppe”

 

Målgruppen for denne boken var medlemene Kopervik kvinne og familielag. Disse medlemene er godt voksne kvinner. Deres mål er å forbedre forholdene til husmoren og familien, kort sagt.

Fargen gul som jeg har valgt å bruke symboliserer følgene:

Sol, lys, varme og glede. Energi

Disse elementene mener jeg kvinne og familielaget vil fremme. Noe de vil fremstå som. I tillegg minner fargene om deres allerede eksisterende nettsted og annet design.

Et piano bøyer seg rundt på forsiden. Dette er et symbol på lekenhet, moderne og for musikk. Teksten “Sangbok” bøyer seg, ilikhet med piano. Selv om kvinne og familielaget vil fremme seg litt mer seriøst, handler dette om fritid og sang, for medlemene.

Dette er budskapet vi vil sende til mottaker som sender. Vi koder inn dette budskapet i designet. Dekoding vil si det motsatte, hvordan mottaker oppfatter. Kanalen vi koder buskapet til er boken. Vi får en tilbakemelding fra mottaker om kodingen var god.

(sier mer om budskapet lengre nede)

utvidetkommunikasjonsmodell

MED:

Bruke og dokumentere inspirasjonskilder og skisseteknikk.

Inspirasjon:

ny_test
8b50d26e7c919de0cc0deed8a1741ff3
Idearbeid”

Her ser du idearbeidet mitt. To forskjellige tankekart og brainstorm. Til venstre ser du 3 skisseteknikker. Thumbnails, grovskisser og arbeidstegning nederst

MED

“Jeg gjør skriftvalg som er tilpasset budskap/målgruppe og kan forklare dette.
Jeg bruker ulike skriftkontraster og forklarer omkring generelle råd om skriftblanding.
Jeg forklarer skriftvalg som bør unngås.”

Fonter: Regina Black, Adelle Regular

 

Regina Black:

En stilig serif font som skaper blikkfang. Er noelunde vintage og minner om en klassisk font brukt på bøker før, da det var vanlig å gå til biblioteket. Fonten minner også om håndskrift som er mer vanlig blant eldre(ofte jo eldre du er). Målgruppen er altså akkurat innen den generasjonen, ville jeg sagt.

Serif fonter egnes bedre på print enn sans-serif. Og har da bedre leseflyt.

Adelle Regular: 

En annen serif font. Her gir halene flyt når du skal lese mindre tekststørrelse med mer mengde tekst. Det er en “hardere” font som skaper kontrast til Regina Black. Denne fonten holder seg innenfor “vintage” gruppen og looken til resten av designet. Den er mer hard, akkurat som tangentene er harde firkanter.

Kontrast er en motsetning og gir større leselighet. Svart/hvit kontrast skiller tittel og undertekst. Underteksten er mindre og har mindre kontrast fra bakgrunn. Dette gjør deg mer oppmerksom for tittelen, slik det skal. “Kopervik” i underteksten er større enn resten som skaper blikkfang. Fordi stedet er viktigere enn hva det heter, i denne sammenhengen.

Skrifttypen er har kontrast også (skriftkontrast)

Generelle råd om skriftblanding:

 • Minst mulig(ikke mer enn to) fonter. Det kan bli rotete.
 •  Luft mellom samme font
 • Bruk luft

Skriftvalg som må unngås

 • Unngå Cliche: Comic Sans, Papyrus, copperplate.. etc fonter som blir overbrukt
 • Upassende stiler ( ikke emnebetont)

MEP

“Jeg har ferdigstilt produktet mitt i InDesign. Jeg har levert produktet i riktig format og kan forklare hvorfor dette formatet er riktig å bruke.
Jeg har kontroll på kerning, tracking, leading og kan vise dette (blogg).”

Har lagret som High Quality Print PDF print. Mest mulig lossless. Og minst mulig komprimert. Dette er en standard, og kan vises for de fleste.

Kerning: mellomrom i bokstaver

Tracking: mellomrom mellom ord

Leading: mellom rom opp/ned på setningen. Det har jeg brukt for å skille tittell og undertekst. Slik at de leses induviduelt.

 

Jeg har vist frem produktet mitt underveis og fått fremovermelding (skriftlig) på hva som kan forbedres av tre (eller flere) medelever og en lærer.

16507309_1094529557335919_1925816200_n

Spurte itillegg elever og lærere så ofte jeg kunne. Dette gjør jeg alltid for å åpnå best mulig resultat.
“Jeg har to (eller flere) backups av produktet mitt på harddisk/SD-kort/minnepinne/Google Drive eller lignende.”

Jeg her lagret filene to steder på PCen. Jeg har også sent mail til meg selv som eksta backup.

 

 

Film oppdrag. Latskap – Refleksjon (16.12.16)(frist: 16.12-23:59)

LOGG

23/11/16

Idag har alle sammen jobbet med idearbeid, vi har vær innom mange ulike ideer men nå har vi landet på en. Nå er vi halvveis ferdig i synopsiset,

Vi vil lage en humor kort film(komedie) som handler om latskap. Johanne stilte som skuspiller og settet ble hjemme hos henne.

 

24/11/16

I dag har vi skrevet ferdig synopsis og begynt på manus. Vi skal fortsette på manus (gjøre det ferdig)  og begynne på storyboard.

 

28/11/16

I dag har vi skrevet videre på manuset og prøvd å selge ideen vår til resten av klassen og lærerne.

 

30/11/16

I dag skrev vi ferdig manuset og lagde storybordet ferdig.

 

01/12/16

I dag har vi testet og funnet ut av hvilket utstyr vi skal bruke. Filmingen ble det for knapp tid til, så den er flyttet til Onsdag. Derfor begynte vi heller med voiceoveren.

 

05/12/16

På grunn av lite med timer i dag, så har vi bare kommet opp med litt flere småting som vi skal ha med i filmen. Vi har også skrevet handleliste til onsdag (son sirkus).

07/12/16

Idag filmet vi mesteparten av filmen. Jeg var ressigør  og kameramann.

08/12/16

Filmdag.

12/12/16

Jeg og niila gikk tilbake etter skolen å tok opp voice over i studio.

Alt etter detta går ut på redigering. Mye hjemme.

15556105_1242527515813394_496955819_n Markus som kommer på besøk scene.

 

Komprimert film. (film starter om 30 sec. av en eller annen grunn)

FILMEN

 

 

 

 


 

 

Latskap

Synopsis

Introduksjon

I denne kortfilmen møter vi Johanne som er hovedkarakteren. Hun og Markus har nettopp begynt å snakke,men Johanne er ikke så interessert.  Vi møter henne i sofaen i stuen hvor hun ligger å ser på netflix og later seg. Johanne blir vekket av en melding fra Markus. Dette er første gangen vi får høre noe om han. Når Johanne får meldingen møter vi for første gang fortellerstemmen(Niila).

Hoveddel

Her blir vi enda bedre kjent med Johanne. Fortellerstemmen fortsetter og kommentere på alt Johanne gjør. Hun møter på mange hindringer som f eks. fjernkontrollen som ligger langt borte og moren som vil at hun skal komme inn på kjøkkenet med de skitne tallerkener. som fremstiller hun som en latsabb. Så får hun en melding av Markus om at han vil komme på besøk, men dette vil ikke Johanne.

Slutt

Markus står utenfor døren med blomster og sjokolade. Johanne ser han i vinduet og springer å gjemmer seg. Hun åpner døren til skapet og der sitter Niila.

 

Manus:

https://docs.google.com/document/d/1f71NSS6SUT038fDrJy6ICOYhGTGsZyqc6fRzcIGWsqI/edit?usp=sharing


 

Under produksjon

Storyboard:

 

 

Inspirasjon:

Vi tok stor inspirasjon fra “The gunfighter” og voice-over arbeidet av skuespilleren Nick Offerman.

Kortfilmen handler om en cowboy som er jaktet på av noen bounty hunters. Alt foregår på et sted, en bar. En mystisk forteller stemme viser seg. Den er allevitende og forteller hemligheter til alle i baren. Det blir veldig morsomt.

 

 

Redigering

 

capture

 

 

ROLLE

Jeg var ressigør og hadde hovedsaklig ansvar for kinematografi og dramaturgi sammen med Niila. Hvilke og hvor mange vinkler vi trengte bestemte jeg hovedsaklig. Etter hvert tok jeg over rollen som kameramann, fordi Niila var i scenen.

LYD

En “comedy movie music” eksempel fra youtube blir brukt gjennom nesten hele filmen. Så lenge jeg ikke tjener penger er det lov å bruke (ikke-kommersielt). Det er en livlig sang, som bygger på følelsen du vil få av å se Johanne late seg gjennom filmen(humor).

I et tidspunkt i filmen går musikken helt ned.

lyd

 

scene31432

Denne scenen skal være pinlig stille og sette fokus på øyeblikket der fortellerstemmen kommer tilbake etter en lang ventepause. Dette gjør for komedisk effekt. Du gir forteller stemmen mer fokus ved å ta vekk all annen lyd(nesten).

Nærme slutten av filmen bruker vi diegetisk lyd som forteller stemme. For å indikere at fortelleren var Niila og er i skapet sammen med Johanne. Vi har helt sprøe og urealistiske hendelser i filmen for komedisk effekt.

iskap.JPG

 

Når filmen slutter fortsetter musikken og viser Markus(meg) som står ute å venter på døren. Musikken som var der gjennom det andre morsomme i filmen kommer igjen. Nok en gang stille og fokuset går til musikken. Dette skaper et nytt humor element i filmen. Dette er et avsluttende klipp med rulletekst, for en siste latter. (forhåpentligvis)

ute.JPG

Mikrofon(røde): Kondensator mic. Sitter på kamera. Lyden følger bildet alltid.

 

KLIPP

Kontinuitetsklipp blir mye brukt. Klipp som fører bevegelser gjevnt. “usynlig klipping”.

klipping.JPG

I dette klippet bruker vi 3,til4 forskjellige shots for å skape et klipp. Johannes strekker seg etter fjernkontrollen, men gidder ikke så tar heller macen som lå nærmere.

Klipperytmen i filmen er foholdsvis sen. Mange klipp varer flere sekunder uten å klippe. Slik viser du at hun er en treg person.eller en lat person. Klipperytmen følger bevegelsene hennes(alstå lite). Så når hun først beveger seg, gjør klippene også det. Dette skaper flyt og oppfattes mer “smooth”.

 

KINEMATOGRAFI

I begynnelsen ser du rot på gulvet, som signaliserer at karakteren er lat. Kamera kjøres lavt langs bakken for å følge hennes “fotspor” av klær og rot. Vi ser henne aller siste i shottet for komedisk effekt. Du sparer det beste til sist. Vi ser henne sove litt spesielt, og ser veldig lat ut.

Her ser vi fra froskeperspektiv(eller tilt) på telefonen for å vise at Johanne ligger og ser opp.

nedopp

Mens her ser vi ned på telefonen med fugleperspektiv(eller tilt) for å vise at Johanne sitter og ser ned.

oppned

Vinklene er som regel vinklet opp-ned for å vise at hun ikke er en mektig person. Her skal hun tross alt være overtrevent lat.

Når Johanne reiser seg opp i benken følger kamera rolig etter for å holde ansiktet hennes riktig komponert. Luft der hun ser.

De fleste utsnitt blir brukt. Hovedsakelig halvnært/halvtotalt for å få med hele bildet og hvordan hun oppfører seg. Men på reaksjonsbilder eller scener hvor vi legger trykk på noe eller vil vise noe lite så går vi nærmere. ( Nært og ultranært utsnitt)

Her er to eksempler på det!

Ett forstørret bildet for å vise hva hun gjør og et reaksjonsbilde.

tlfrekasjon

Vi bruker panorering for å se omgivelsene hennes, rotete stue.

 

ISCENESETTELSE(Mise en scene)

Hele handlingen foregår i Johanne sitt hus. En stor det av det i stuen hennes. Det fortelles oss om hennes latskap og hvor hun bruker tiden sin.

Hun er omringet av rot som forteller oss hvor lat hun er som ikke gidder å rydde. Mye av det er off-frame. Men siden vi så det i begynnelsen og har fått totalt bilde av omgivelsene vet vi at det er der og vi ser det da for oss.

Johanne sier selv at hun ser på seg selv som en lat person og kunne passe til rollen. Hun har derfor på seg vanlig inneklær hun ville selv brukt når hun slappet av.

TROVERDIG

Som sagt ovenfor spiller Johanne seg selv. Som gjør rollen lettere for henne og mer naturlig. Som resultat av det blir det mer troverdig. Denne filmen er siktet mot undom. Hendelsene i filmen er veldig vanlig og ungdom i dag vil kjenne seg igjen i. Dette gjør det enda morsommere for målgruppen.

FANGE OPPMERKSOMHET

Filmen skaper spenning ved bruk av god KLIK som får publikum til å følge med og tenke, hva skjer videre!

Vi bruker frampek for å hinte at noe skal skje. Feks meldinger fra Markus og/eller stresset til Johanne i slutten. I slutten brukes også dramatisk ironi. Vi vet noe Johanne ikke vet. Niila er i skapet. OG/eller Johanne hjemmer seg, det vet ikke Markus.

FILMEN HAR EN KLAR KONFLIKT

Filmen har en indre konflikt i tillegg til en ytre. Johanne strever med seg selv å gå gjennom dagen på benken. Hennes late oppførsel og irritasjon av fortellerstemmen er begge indre konflikter som vi tydelig kan se. Du komme straks til et vendepunkt hvor konflikten snur. Markus kommer på besøk og det hvil hun ikke, hva gjør hun?

BRUK AV SET UP OG PAY OFF

I begynnelsen av filmen, når kamera kjører. Ser vi skapet lukke seg igjen. Det et setup og et frampek på hva som sjer senere. Vi får en forklaring på hvorfor døren lukket seg. Jo nettop, Niila satt der å fortalte som forteller.

Et annet eksempel er instagram på telefonen til Johanne i en scene. Hun scroller forbi Niila på instagram, som en pekepin på at han var klar. (til en prank?)

DRAMATURGI

I slutten brukes også dramatisk ironi. Vi vet noe Johanne ikke vet. Niila er i skapet. OG/eller Johanne hjemmer seg, det vet ikke Markus. Dette skaper spenning og spørsmålet: hva sjer så?

Begynnelsen er mystisk og spennende, og avslutter med en smule humor. Dette er anslaget.

Så blir vi presentert til Johanne. Hun er en lat person. Presentasjon.

Johanne viser hennes følelser ovenfor Markus(ikke gode).

Markus sier han kommer på besøk. Et vendepunkt i filmen. Den interne konflikten snus og blir en annen ekstern. Nemlig Markus som kommer på besøk.(som Johanne ikke vil pga utseende og rot).

Filmen opptrappes så når hun leter desperat etter et hjemmested. Hun finner et skap.

Vi hører fortellerens stemme i diegetisk lyd som forteller oss at han er i bildet. Vi bruker dramtisk ironi her å viser Niila sitt hode bakerst i skapet. Dette ser bare seerne først, ikke johanne.

Løsningen blir at Markus venter på johanne ute. Johanne legger merke til Niila i de siste sekundene. Så blir hun forskrekket på en humoristisk måte.

Det er en åpen slutt som får deg til å tenke. Den får deg også til å tenke på hvor lite mening dette gir. Alt er satt sammen for komedisk effekt. Humor.

Spenningskurven går mye likt Hollywood modellen som du ser nedenfor.

Image result for hollywood modellen

Kurven gjør slik at filmen blir spennende/morsom gradvis. Skaper ekstra spenning, bygger opp til noe stort.

 

 

Filmoppdrag

Oppdrag: Lage en kortfilm med temaet: Latskap.

dag 1:

I dag har vi kommet opp med ideer og jobbet med idearbeid. Vi har jobbet med en synopsis som skal fortelle handlingen av kortfilmen vår.

Vi skrev tankekart og noterte ned på post-it lapper. (bilder kommer)

dag 2:

I dag har vi jobbet med å fullføre synopsis og kommet godt i gang med manuset.

Oktober – Hørespill

Vi valgte en fortelling som var vanskelig å lage hørespill til. Og vanskelig å forstå, selv i tekstformat. Så dette ble en utfordring.
Det ferdige produktet ble annerledes fra manuset vi begynte med. Det består av mye inspo og fill ins det det trengtes. Jeg lot andre få høre spillet. Det var forskjellige oppfatninger om hva som skjedde i fortellingen. Derfor la vi til ekstra replikker(inspo av Hans David) for å gjøre dette tydeligere. Slike at lyttere kan se ting for seg lettere.

(jeg skriver fra kriteriene)

MEK: HØY MÅLOPPNÅELSE 
Utarbeidet et detaljert manus hvor alle lydkategorier er med (se sjekkliste). Begrunner valgene.
 • I starten av hørespillet hører du Musikk(Acoustic, House of the rising sun, cover av  ‘nerkedwards’) En rolig sang, men fremdeles episk. For å skape en spennende og meningsfull stemning.
 • Regn fader inn. En miljølyd som skal vise været.
 • Du hører pusting etterfølgt av brå pust. David våkner opp. Vi vil skape spenning i starten for å holde hørerens oppmerksomhet(skriver mer om senere). 
 • Replikk fra hovedperson(inspo): Han forklarer at det regner inn vinduet og at det må lukkes. Med Reverb effekt på(virker som han tenker det) En hul ekko lyd.
 • Dynen lager lyd ettersom han forlater sengen: Lagd ved opptak av en jakke i bevegelse.
 • Deretter skritt på treoverflate: skal forestille gulvet på rommet hans.(David), han går bort til vinduet.
 • Tre skrapes mot tre etterfølgt av to treklosser som slås sammen: Dette skal forestille et gammelt vindu som lukkes.
 • Like etter endres regnlyden til en mer stille regnlyd.(fra under et tak, roligere) Dette skal forsterke og hjelpe lytterne å forstå at et vindu nettopp ble lukket.
 • Bakgrunnslyd: Stemmer fra et annet rom(Brukte effekten ‘the club down stairs’): Effekten blurret ut hva de sier. Slik at det høres hult ut og kommer fra et annet rom.
 • Replikk(inspo): David lurer på om foreldrene hans krangler nå igjen.
 • Replikk(inspo): Han forklarer at han skal ut med båten neste dag og at han skal legge seg.
 • Lyd fader ut og så inn. Slik at man tror tid har gått. Neste morgen starter.
 • David gjesper(tok det opp) Replikk: Han forklarer at det er morgen og at alle er stille, foreldene krangler ikke lenger.(inspo) Fortsetter med å si at han skal komme seg ut for å legge garn.
 • Dynelyd(med jakke) viser at han går ut av senga.
 • Skritt på tregulv spilles: han går mot utgangen.
 • Han tar på seg klær( lyd i jakke )
 • Dør åpnes ( tok opp dør som åpnes )
 • Halveis i lydklippet der en dør åpnes: fader lyd av sjø og vind inn. Slik viser vi lytterne at han gikk ut fra inne.
 • Effekt: skritt på grus. Går ned mot båten.
 • Replikk: David “Eg fikk vite det i går kveld. Far fortalde det då vi sette garna. Indian summer i går. Ein av dei oktoberdagane då nokon blåser i glør-ne, og sommaren blussar opp igjen for nokre timar. Kveldssola rulla på breen, strauk over bygda med ein mild og raud finger. Så forsvann ho bak fjellet.” Med reverb effekt for å vise at han tenker dette. 

 • Effekt: festøv(fantasilyd)(lav) Forbinnes med flashback(som som skal skje)
 • Musikk(samme som i starten) starter rolig: Forsterker at det er et flashback.
 • Replikk: Faren – “David, hvorfor er du alene?” etterfølgt av “David, kom inn med en gang!”
 • Effekt spiller i bakgrunn: Årer i vann. En trebit som blir dratt gjennom vann i en vask. Treklosser som slås sammen skaper årelydene.
 • Replikk: David – (inspo) han forklarer hvordan det føles, han er lei seg. Forklarer at han får napp og kaster fisken ut i vannet av sinne.
 • Musikk: Hørespillet av sluttes med musikken som fortsetter. Den forteller en historie. Og fades sakte ut.
Har laget replikker som er med på å bygge opp dramaturgien og fører til handling. Manus og replikker er med på å bygge opp og differensiere de ulike karakterene. Du kan forklare hvordan du får til dette.
 1. David- “Det var et mareritt” Hjelper lyttere forstå situasjonen.
 2. David – “Fatosten, det regner rett inn. Jeg bør gå å lukke det” Gjør det forståelig.
 3. David -“Åå.. Driver mamma og pappa å krangler nå igjen… sikkert ikke. Jeg må ut å dra det garnet i morgne.” Viser hvilken person han er.
 4. David- “Nå skal jeg ut å dra garn, ut å fiske. Få tankene mine bort til noe annet.”
 5. David – “Eg fikk vite det i går kveld. Far fortalde det då vi sette garna. Indian summer i går. Ein av dei oktoberdagane då nokon blåser i glør-ne, og sommaren blussar opp igjen for nokre timar. Kveldssola rulla på breen, strauk over bygda med ein mild og raud finger. Så forsvann ho bak fjellet.”  Viser hvilken type person dette er. En som reklekterer og grubler om ting. En varsom og følsom person. Viser til lokasjonen. Viser frem til flashbacket som kommer (dagen før). At han fikk vite noe. Kranglingen mellom foreldrene skal få deg til å lese mellom linjene og forstå at de skal skille seg.

 6. Faren – “David, hva gjør du ute alene?”
 7. Faren – “David, kom inn med en gang!” Viser forholdet til far og sønn i disse tidene. Faren bruker navnet i replikken for å vise at de er to forskjellige karakterer. Stemmene er spilt inn av to forskjellige personer også. David snakker bare med reverb effekt(til seg selv ), mens faren ikke gjør det. Det er med på å differensiere karakterene. David har en respons til seg selv om det faren sier(david sier dette inni seg). (neste replikk)
 8. David(inspo) ” Jeg hører faren min står på land og roper, hvorfor er jeg i båten alene. Akkurat nå er jeg for sur til å tenke over det. Drar opp garn etter garn. Der har vi fisk, laks. Jeg kaster den ut igjen. Jeg er så sur. Jeg er så trist. Jeg har så mange følelser. Den er så fæl denne oktoberen. Kunne ønske det bare kunne bli desember, jul. Ingenting kommer til å være slik det var før. Pokker ta deg oktober.
Kan forklare dramaturgien ved hjelp av en spenningskurve.

Reflekterer rundt hvordan en har bygd opp dramaturgien ved hjelp av ulike grep i manus og lyddesign.

Modell.jpg

 


 

Manuset vi lagde sammen først som gruppe:

https://docs.google.com/document/d/125YaSQkk3IocHboQo_-XdjWU

MED: HØY MÅLOPPNÅELSE

Viser til en grundig presentasjon av idéarbeidet. Kan vise til grundig dokumentasjon av prosess på blogg.

IDEARBEID:

Vi lagde vi et felles dokument i google docs. Der planla vi ting til både manus og hva vi burde ha med til lydspillet slik som replikkene, musikk, effekter og miljø lyder.

Tegning om hvordan dramaturgien vil bli satt opp.

modell

Sett på inspirasjon fra andre hørespill:

https://radio.nrk.no/serie/radioteatret/mktt62090115/12-12-2015#

Miljølyder,

https://radio.nrk.no/serie/radioteatret/MKTT72560416/08-10-2016

Dialog, reverb, miljø

Omgivelser, reverb, dialog, effekter,

 

 

 

Lyddesignet virker helhetlig og er med på å bygge opp dramaturgien i manuset.
Begrunner designmessige virkemidler. (Ovenfor) 

MEP: HØY MÅLOPPNÅELSE

Har laget en gjennomtenkt og detaljert plan for hørespillet.
Viser at en er reflektert rundt arbeidsprosessen og kan justere undervegs i produksjonen om nødvendig for å få et godt resultat.
Har laget et ferdig hørespill i henhold til oppgaven og kan vurdere dette.

 

C: Jeg synes sluttresultatet ble ganska bra. Bruken av effekter og miljølyd var meget bra. Noe vi kunne gjort bedre var å gjøre det mer forstålig. Bruke mer dialog istede for effekter og miljølyd.

D: Innsatsen min var veldig stor. Jeg ble etter skoletid flere ganger da gruppen gikk hjem. Og tok ansvar for at tingene ble gjort. Hans David var også med meg en gang etter skoletid. Gruppen fungerte fremdeles godt ilag.

 

Mobilfotografene. oppg.

“Du har planlagt bildet ditt og viser til dette. Du benytter deg av inspirasjon og har tenkt i gjennom hva du ønsker å formidle.”

Inspirasjon.

Image result for lego snow photography

Image result for lego snow tutoriAL photography

Image result for lego snow tutoriAL photography

Image result for lego snow tutoriAL photography

Image result for indiana jones lego photography


 

“Du har laget thumbnails, grovskisser og arbeidsskisser.”

14463662_972936382828571_552063279_n14466403_972936459495230_151815112_o14469183_972936216161921_631160411_n14489516_972936296161913_1833195216_o

 


 

“Du har en plan for lyssetting av bildet og har brukt dette i komposisjonen.


 

 

Du kan forklare følgende faguttrykk:

 

lys ovenfra——-Lyspunkt ovenfra

lys nedenfra sidelys-kan skape en uhyggesteming. sidelys eller skrått medlys er egnet til å fremheve former, f.eks i portrett.

medlys   ——– -Lys bak fotograf

motlys———- Lys mot fotograf

blandingslys——kombinasjon av lysretninger.

direkte——– treffer motivet direkte fra lyskilden

filtrert———-går gjennom noe på vei mot motivet

indirekte——–blir reflektert fra noe på vei mot motivet


“Du kan reflektere rundt hvilken lysretning og lystyper du har brukt i ditt bilde og kan forklare hvorfor.”

“Kan forklare hva KEBB står for og bruker det bevisst i eget bilde. Har en tydelig refleksjon rundt dette.”

 

KEBB: Kontrast(skille fra bakgrunn, 2 elementer), Enhet(slik bilder henger sammen som en enhet, med elementer og fargerAlle elementene gir samlet en helhet/samhørighet), Balanse(Balanse mellom bevegelse, kontraster og farger, Følelsesmessig balanse), Bevegelse(Hvor blikker leder deg gjennom bilde. Eller hva som beveger seg.)

 

 

img1

Dette er en bildeserie av en “barbarian” fra diablo universet ute for å slakte diablo selv. Historen kan også brukes om livet. Et eventyr du først ser stort på. Etter vert ser du vanskelighetene. Det kan ende både godt og vondt. Du er nødt til å kjempe din største fiende, deg selv. Dette bilde nr.1 vil skape en lyst på eventyr, men vise at fare ligger foran.

 • LYS: Her bruker jeg en 1 punkts lyssetting(medlys). Solen lyser direkte på legomannen. For å skape håp og makt i personen. Forventning.
 • K: Kontrast: Hvit bakgrunn bak legofiguren skiller figuren som er mørk fra bakgrunnen(fargekontrast). Formkontrast blir brukt. Legofiguren skilles ut fra resten med sine spesielle lego former.
 • E: Enhet: Skygge oppe og nede får bilde til å henge sammen. Skyggene går igjen i bilde. Hvit snø på bakken går igjen på himmelen og sola. Formspråket er ensartet i hele bildet
 • B: Bevegelse: Hode til figuren treffer “golden ratio”. Den vestlige verden vil lese fra venstre og derfor se figurer først. Blikket vil bli ført med blikket til figuren og lyset som føres til sola. Fremover på et eventyr.
 • B: Balanse: Skyggene fordeler bilde likt. Sola til venstre veier opp med elementer for legofiguren. Dette gjør bilde balansert. Bakken(snøen) og himmelen er også delt 50%.

img2

Her i bilde2 finner hodedmotivet en død legomann. Dette skal hinte til noe som skal skje i nær fremtid. For å vinkle dette til livets problemer, er den døde legomannen en av mange. Dette viser at du må kjempe deg videre i tunge tider. Og overbevinne hva enn det måtte være. Kansje frykt?

LYS: 1 punks lyssetting. Direkte lys ovenfra. For å skape en mystisk stemning og for å sette fokus på “liket” i snøen( og skygge ut hovedmotiv, motlys på hovedmotiv). Skaper skyggepartier under fremstående detaljer på motivet. Lyser er også litt på skrå som skaper en uhyggestemning. Lyset skal gi en stemning/ virke slik det kommer gjennom et hull fra bakken (taket) som om de var i en hule.

 • K:Kontrast: Formkontrast mellom figurene og terrenget(skiller dem ut), Fargekontrast fra figurene og bakgrunn(snø og skygge), Lyskontrast på liggende figur(setter fokus og blikkfang),
 • E:Enhet: Igjen går skyggene ved sidene igjen for å skape enhet. Fargen til legofigurene viser at henger sammen.
 • B:Bevegelse: Hovedmotiv er i det gylne snitt og vi ville lest bilde fra venstre. Men i dette tilfelle pga. lyskontrast og fokus gir den livløse figuren størst blikkfang her. Den ser vi på først. Deretter hovedmotivet. Her er lyset med på å føre blikket. Dette skaper en følelse av orden.
 • B:Balanse: Svart og hvit er omtrent likt fordelt. Snøhauen til høyre(som er fokusert) veier opp for hovedmotivet som står til venstre.

hhhh

Her i det siste bilde3 møter hovedmotivet “frykten” eller endemålet(diablo). Slutten på eventyret er her. Det er usikkert på hva som skjer siden. Hovedmotivet står da selvsikkert på bakken som indikerer at han vil vinne kampen.

LYS: Direkte motlys ovenfra lyser opp hovedmotiv men skygger monsteret. Skrått nok til å kun treffe hovedmotiv.

 • K:Kontrast: Formkontrast mellom figurene og terrenget(skiller dem ut), Fargekontrast fra figurene og bakgrunn(monsteret har egen kontrast her)(snø og skygge), Lyskontrast på hovedmotiv. Størrelseskontrast på hovedmotiv og monster(hovedmotiv virker svak i forhold),
 • E:Enhet: Monsteret og skyggene ved sidene igjen for å skape enhet. Snø og lys.
 • B:Bevegelse: Hovedmotiv er sett i sentrum her, med monsteret sett på etterpå. Fokus kontrast skaper størst blikkfang ved hovedmotiv. Skyggene rundt peker ned mot motivet.Monsteret blandes inn med fargene og vil bli sett litt dårligere.
 • B:Balanse: Bilde er midtstilt og er balansert likt vertikalt. Situasjonen blir sett på som stødig(hovedmotivet står fast) ved horisontale linjer. Monsteret er mye større og veier derfor opp for lyskontrasten til hovedmotivet.

 


 

Er bevisst på filformater og hva dette gjør med den tekniske kvaliteten på bildet.”

Jeg brukte raw fordi dette gjør at jeg kan endre på bildet så mye jeg vil uten at det ødeleger bildet (non destruktive) og at bildet er stort nok til alle typer størelser. Jeg kan endre på hvitbalanse og div andre innstillinger etter bilder er tatt.

Jeg eksporterte til JPEG når jeg var ferdig. JPG er komprimert og funker derfor ikke i alle størrelser i tillegg når jeg redigerer så ødelegger jeg bildet hver gang jeg lagrer fordi det komprimeres mer og mer. Men JPEG kan også opnes av alle og tar lite lagringsplass. Derfor eksporterte jeg til denne filformaten ved innlevering.

F.eks PNG er brukt til gjennomsiktig bakgrunn og er laget for nett. Derfor brukte jeg ikke det nå.

 


 

Oppg.1

Modell: Faren min ( Øystein Melhus)

Lokasjon valgt: Stuen hjemme.

Felles interesse valgt: Musikk


 

 

Her måtte jeg gjøre det beste jeg kunne med lokasjon og rekvisitt gitt. Jeg ville lage et bilde som viste musikken bli spilt i et koselig hjem. Men alikevel være klassisk og retro. Vise at instrumentet kan blir spilt når som helst og hvor som helst. Mye musikk blir spilt i dette rommet her.(guitar og piano, i tillegg til musikk fra høytalere). Jeg synes valget av den klassiske(akustiske) guitaren var et bra valg grunnet vår felles interesse for artisten Eric Clapton bl.a.

Inspirasjon:

Image result for guitar playing photography

Image result for guitar playing photography

Image result for guitar playing photography

Image result for guitar playing photography

Image result for piano playing photography

skisser:

neq

LYS:

Direkte ufiltrert motlys treffer objektet. Lyset ligger på skrått ovenfra. “sidelys eller skrått motlys er egnet til å fremheve former, f.eks i portrett.”,  Guitaren og motivet er lyst opp. Det uskarpe bildet får mindre lys. 

ferdigoppg1.jpg

K:Kontrast: Noe lunde fargekontrast fra guitar/motiv fra bakgrunn. Størrelseskontrast fra motiv og bakgrunn. Kamera var nær motivet og gav motivet fokus.

E:Enhet: Former på guitar, møbler og rom går igjen og skaper enhet. Farge på guitar og møbel/gulv. Alle fargetoner var nære hverandre(ligner), uten å skape dårlig kontrast. Skygger ytterst er enhetlige. Den hvite pelsen og veggene bak er begge hvite.(enhet)

B: Bevegelse: Motivet får størst blikkfang på grunn av lys og leseretning. Ansiktet sikter den gylne regel også. Blikket vårt blir så ført videre med motivets blikk: til guitaren(pga lys og fokus). Dette gir en følelse av orden.

B:Balanse: Bilde er ikke symetrisk for å skape dynamikk i bilde(spenning, bevegelse), Saturation er tonet ned slik at ingenting skal veie over det andre i elementer. Møbler på høyre side veier opp for de mindre elementene på venstre side.

 

Lyspunktet. Prosessen.

 

 

 

skiss1skiss2skiss3

skiss5

Her ser jeg sammenhengen med lyspæren og lyset.

Så skisser jeg videre på denne ideen.

skiss4

Arbeidet så langt.

Det ferdige produktet!

feafeaeaeeee

Forklaring.

Runde former: Blir sett på som Beroligene og avslappende. Betryggende.

Betydninger: Nøkkelhull( til glede, tillit, lyset, ), Kors/rødekors logo.(gjenkjennelse for sammerbeid), et menneske i midten( vekker oppmerksomhet hos oss mennesker. stopeffekt), Lyset sprer seg ut fra korset/mennesket(sprer glede), en lyspære( mer bokstavelig og konkret( gjør det lett å huske, )

Font på logo: Mission Script. Gjenkjennelig og mer beroligene for mindre teknologisk avanserte mennesker(eldre), avslappende, velkommende, setter stil til logoen.(elegant)

Dette går på et av stikkordene vi ble utdelt: Trygghet.

Serif-fonter tar seg også godt ut på papir.  Noe målgruppen vil bruke mest.

Ideer til farger: (så langt)

farger

Flere versjoner av logoen. (ferdige versjon)

flereversjoner

Begynner på forslag til brosjyre.

broshure13232

Farger og fonter satt på plass!

farger.png

 

 

Adelle regular – En stilfull, elegant og seriøs font.

En serif-font. Hvorfor jeg brukte serif:  (ser den brukt i brosjyren)0

 • Lettere å lese på papir.
 • Lettere å lese i mengder.(brødtekst)
 • Har litt skarpe “haler”(serif) som skaper struktur, og flyt når du leser.
 • Moderne stil.

 

 

 


 

Jeg brukte forskjellige programmer til dette oppgradet.

LOGO: illustrator. Der får jeg vector-grafikk ( uten pixler og kan strekkes ut uendelig ). Lagres som png for å fjerne bakgrunnen.

Brosjyre: Photoshop og inDesign. Photoshop satt jeg sammen det meste.(brukte special paste funksjonene ), Satt alt sammen (alt tekst) i inDesign. Bruker programmenes spesialiteter. Jeg kunne brukt illustrator også. Men vector var ikke nødvendig her. Siden dette bare var en brosjyre og skulle ikke skaleres.