The Matrix posters, Refleksjon.

FORKLARING

Jeg skal lage tre plakater for filmene “The Matrix “. Jeg har valgt å lage plakatene kun bestående av grafikk, laget i illustrator.

INSPIRASJON

MED: (HØY) “Du har planlagt plakaten din og viser til dette (blogg). Du benytter deg av inspirasjon og har tenkt i gjennom hva du ønsker å formidle. Du har laget thumbnails, grovskisser og arbeidsskisser. “

Jeg tar stor inspirasjon fra disse bildene!

Her er sluttproduktet/ene. 

uMatrix poster 1

Brillene til Morpheus(som du er nå kjent med etter den første filmen) og har en stor rolle i filmen. Etterfølgt av en bra quote.

Matrix Poster 2

Sentinels(robotene) du nå er kjent med etter den andre filmen. Og har en stor rolle i den siste filmen. De røde lysene skal forestille sentinel øyne i mørket. Vi kan se svakt robothentene dens rundt.

Matrix poster 3

Prosessen.

Tankekart med ideer rundt the matrix og konseptet, brainstorm på hvordan å lage dette.

17821473_1151078928347648_1509127048_n

Thumbnails(fyrstikkeskisser), Grovskisser(nederst)

17807092_1151079018347639_2116142363_n

Arbeidsskisser ( ble noe endret på sluttproduktet, se overnfor).

17820837_1151079128347628_481738419_n

Screenshot fra prosessen i illustrator.

Capture

Forklaring

MED: (HØY)”Jeg kjenner godt til  komposisjons- prinsippene og viser hvordan jeg har brukt disse aktivt i eget medieprodukt, samtidig som jeg drøfter det helhetlige”
MEP (HØY) “Jeg bruker fagbegrep i alle sammenhenger der det er naturlig og jeg viser forståelse for hva de betyr”

Matrix poster 1

ANOMALI: noen som gjør noe uteom det vanlige. Bryter normene. (dette gjør de i filmen for å redde verden mens de andre ser på alt skje.) Her ser vi en illustrasjon på kodene i filmene. Den grå streken som skiller seg ut er hovedkarakteren “Neo” som er glitchen i koden. Men de fleste foreblir i den “vanlige” verden de kaller “The Matrix”.

Den første plakaten(Jeg har valgt å gå innpå går ut ifra dette konseptet.

KEBB:

Konstrast:

Kontrast er ulikheter, noe som skiller seg fra noe.

Fargekontrast: De to fargene består av en type svart og en type hvit. Dette kalles fargekontrast.  Dette er den størst mulige konstrasten(lys mørk kontrast). Dette skaper stor leselighet, på det jeg vil skal bli lest lett.

Dette ser vi ved: skuespillerne øverst og “OUT NOW” under. Strekene i midten og bakgrunnen. “The Matrix” og underteksten. 

Størrelseskontrast: Det jeg vil skal leses først, er skrevet større. Ilikhet med fargekontrast, velger jeg  rekkefølge på noe som skal leses eller noe skal bli sett. Jeg ønsker at teksten “The Matrix” skal leses før “By the wachowski brothers” eller andre credits, derfor setter jeg teksen større. Noen elementer er mindre enn de andre. Undertekstelementene er mindre fordi den informasjonen betyr minst til plakatens oppmerksomhet.

Dette ser vi ved: Skuespiller navn(eks Keanu lite og etternavn Reeves større). “OUT NOW” og skuespillerne. Strekene og resten. “The Matrix” og teksten under. 

Bevegelseskontrast:  Noe som peker en retning alt annet ikke gjør, for eksempel. I min plakat er strekene i midten ikke på linje imotsetning til alt annet. Dette skaper blikkfang og spenning i plakaten(dynamikk). Dette kan også kalles mengdekontrast, der strekene er flere enn alt annet.

Dette ser vi ved:  i midten med strekene. 

Skriftkontrast:  Eneste teksten som skiller seg helt ut er credits teksten. Som er laget for dette. Tett informasjon, og lett oversett. Utenom dette er de andre fontene den samme, men ved brukt av størrelse/farge kontrast skiller dem.

Dette ser vi ved: nederst ved credits. 

Enhet:

Er elementer som går igjen for å skape en helhet i plakaten. Sette det sammen some en. slik at de henger sammen som en enhet, med elementer og farger Alle elementene gir samlet en helhet/samhørighet.

Dette ser vi ved: “OUT NOW” har samme farge og går derfor “igjen” med teksten “The Matrix”. Den grå streken i midten er enhetlig med teksten øverst og teksten nederst. De hvite strekene går også igjen.

Balanse:

Balanse mellom bevegelse, kontraster og farger, Følelsesmessig balanse. Det meste er midtstilt og sentrert( symmetrisk). Dette skaper en viss rolighet og kontroll i plakaten. Mengden elementer er fordelt omtrent gjevt. Med en noelunde tyngre trykk nederst på plakaten, grunnet credits og overskrift. Dette hjelper seeren å lese nedover mot overskriften og leder da blikket.

Bevegelse:

Hvor blikker leder deg gjennom bilde. Eller hva som beveger seg. Slik jeg nevte i forrige paragraf ledes blikket ned mot overskriften. Dette gjør vi også på grunn av hvordan vi leser i en vestlig verden, høyre og ned. Det største elementet med god kontrast er strekene i midten. De skaper derfor mest blikkfang, hvor leseren begynner med blikket. I tillegg er strekene ikke rette(ender ikke likt) og vil derfor underbevisst prøve å rette opp i filmen. Dette gjør oss nysgjerring, en annen grunn til at dette er blikkfanget. Så videre går blikket til enten “OUT NOW” eller “THE MATRIX” overskriften. Til slutt mindre elementer som vi har nedtonet med kontrast arbeid, som ressigør, skuespillere etc.

Fonten: HELVETICA

En stilren, minimalistisk, simpel men effektiv grotesk sans-serif font. Jeg har valgt denne fonter utover det meste i plakaten av flere grunner. For det første skal den være noelunde seriøs. I tillegg må den være minimal og uten mange forstyrrelser. Dette var stilen jeg gikk for på plakatene. Mange av elementene du ser har samme stil og henger sammen med Helvetica fonter som er brukt. Dette gjør den også enhetlig på dette punktet.

 

Programmet og filformater

MEP (HØY) “Jeg viser stor kompetanse innen hvordan man bruker filformater, oppløsning og komprimering tilpasset ulike medier. Jeg forklarer forskjellen mellom vektor- og bitmap-grafikk og drøfter hvorfor jeg har foretatt de valgene jeg har gjort i forhold til eget medieprodukt”

Jeg brukte illustrator for å enkelt oppnå vector grafikk ( uten piksler, kan strekkes). Alle plakatene besto kun av grafikk, derfor passet dette best. Illustrator er laget for grafikk(helst2d).

Har lagret som High Quality Print PDF print. Mest mulig lossless. Og minst mulig komprimert. Dette er en standard, og kan vises for de fleste.

Advertisements